Mine põhisisu juurde

MyNotino Clubin käyttöehdot

1. Johdanto 

 1. Näissä käyttöehdoissa määritetään yrityksen Notino Deutschland und Österreich GmbH, rekisteröity kotipaikka Stockholmer Platz 1, 70173 Stuttgart; yrityksen rekisteröintinumero HRB 762098, eli MyNotino Club -palvelun tarjoajan ja MyNotino Clubin jäsenten välinen suhde. 
 2. MyNotino Club on palvelu, joka tarjoaa MyNotino Clubin jäsenille Notino-verkkokaupan ostoskokemuksen laajentamista ja muita, jäljempänä lueteltuja etuja. 

 3. Notino-verkkokauppa mukautuu MyNotino Clubin jäsenten mukaan, jotta jäsenet voisivat tehdä ostoksia mahdollisimman miellyttävästi, sujuvasti ja nopeasti. MyNotino Clubin jäsenet saattavat esimerkiksi saada ilmoituksia mielenkiintoisista tuotteista mieltymystensä mukaan, heidän ei tarvitse syöttää toimitus- tai maksutietoja jokaisen ostoksen yhteydessä ja heille ilmoitetaan erityistarjouksista, alennuksista ja tapahtumista. MyNotino Clubin jäsenet voivat muun muassa listata suosikkituotteitaan (niin sanottu toivelista) ja näyttää ostoksiensa historian. 
 4. Palvelujen tarjoamista varten on välttämätöntä käsitellä MyNotino Clubin jäsenten henkilötietoja. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja noudattaen tietosuojakäytäntöä ja näitä käyttöehtoja.  

2. MyNotino Clubin jäsenyyssopimuksen tekeminen 

 1. Näpäyttämällä ”rekisteröidy”-painiketta Notino-verkkokaupan asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot, tekee MyNotino Clubin jäsenyyssopimuksen, ja hänestä tulee MyNotino Clubin jäsen. 

 2. MyNotino Clubin jäseneksi voi päästä ainoastaan yli 18-vuotias henkilö. Tekemällä jäsenyyssopimuksen MyNotino Clubin jäsen vakuuttaa olevansa yli 18-vuotias. 

 3. MyNotino Clubin jäsenyyssopimus on erillinen sopimus, johon sovelletaan tässä esitettyjä sääntöjä ja joka ei liity muiden palveluntarjoajan ja klubin jäsenen välillä tehtyjen sopimusten (erityisesti ostosopimusten) olemassaoloon. 

 3. Sopimuksen kohde 

 1. Palveluntarjoajalla on velvollisuus: 

  1. lähettää MyNotino Clubin jäsenille ilmoituksia Notino-verkkokaupan tai myymälöiden erityis- ja rajoitetuista tarjouksista tai muiden kauppojen erityistarjouksista;
  2. lähettää MyNotino Clubin jäsenille ilmoituksia Notino-verkkokaupassa tai myymälöissä tarjottavista uusista tuotteista;

  3. valmistella MyNotino Clubin jäsenille erikoistarjouksia, jotka eivät ole muiden kuin jäsenten saatavissa;
  4. ilmoittaa MyNotino Clubin jäsenille kaikista keskeneräisistä tilauksista;

  5. tarjota MyNotino Clubin jäsenille ilmaisia toimitusvaihtoehtoja valittujen tuotteiden ostamisen tai tietyn ostoshinnan yhteydessä;

  6. räätälöidä verkkokaupan tuotevalikoima ja näytetyt mainokset jokaisen MyNotino Clubin jäsenen mieltymysten mukaan;

  7. säilyttää turvallisesti MyNotino Clubin jäsenten toimitus- ja maksutiedot niin, ettei jäsenten tarvitse syöttää tietoja tilauksen yhteydessä toistamiseen;

  8. antaa MyNotino Clubin jäsenille suora pääsy henkilötietoihinsa ja tietojen itsenäisen hallintamahdollisuuden. 

2. Yllä mainittujen velvoitteiden täyttämistä varten palveluntarjoajalla on velvollisuus ja oikeus: 

a. käsitellä kaikkia MyNotino Clubin jäsenten henkilötietoja, joita jäsenet antavat palveluntarjoajalle jäsenyyssopimuksen tekemisen tai Notino-verkkokaupassa tehdyn ostosopimuksen yhteydessä. Tämä sisältää erityisesti etu- ja sukunimen, syntymäpäivän, maksu- ja toimitustiedot, puhelinnumeron, yhteystiedot, tiedot ostoksista, maksetut summat, käyttäjän käyttäytymisen verkkokaupan verkkosivulla https://www.notino.fi tai mobiilisovelluksessa, ja automaattisesti generoidut tiedot. Nämä tiedot sisältävät erityisesti tiedot näpäyttämisistä, katsotuista tuotteista, ja MyNotino Clubin jäsenen laitteesta, käyttöjärjestelmästä ja Internet-yhteydestä. 

b. Palveluntarjoajalla on oikeus arvioida (profiloida) kaikki edellä mainitut tiedot tai antaa ne arvioitavaksi kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajaan liittyvien osapuolten lisäksi kyseisiä tietoja voivat käsitellä myös palveluntarjoajan muut käsittelijät;

c. ottaa yhteyttä MyNotino Clubin jäseniin tilastoja ja tutkimuksia varten; 

d. käyttää MyNotino Clubin jäsenten toimitus- ja laskutusosoitetta, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai muuta etäyhteysvälinettä ottaakseen heihin yhteyttä; 

3. Palveluntarjoaja voi lisäksi määrittää uudelleen ja muokata edellä mainittujen velvoitteiden laajuutta.

4. Jokaisella MyNotino Clubin jäsenellä on velvollisuus tarjota palvelun tarjoamiseen tarvittavat tiedot ja pitää ne ajankohtaisina. 

4. Palvelun kustannukset 

 1. Jäsenyys MyNotino Clubissa ja siihen liittyvät palvelut ovat ilmaisia. 

5. Puutteelliseen suoritukseen ja sopimuksen irtisanomiseen liittyvät oikeudet 

 1. Yleisten käyttöehtojen säännökset, jotka koskevat puutteelliseen suoritukseen ja kuluttajan sopimuksen irtisanomiseen liittyviä oikeuksia, sovelletaan tähän suhteeseen soveltuvin osin. 

 2. Niiden tulkinnan ja käytön yhteydessä on otettava huomioon suorituserot ostosopimuksen ja MyNotino Clubin jäsenyyssopimuksen välillä. 

6. Sopimuksen kesto 

 1. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

 2. Kummallakin osapuolista on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamatta syytä. Irtisanomisaika on 30 päivää ilmoituksen toimittamisen päivästä toiselle osapuolelle.

 3. MyNotino Clubin jäsenen henkilötiedot, jotka käsitellään yksinomaan MyNotino Club -sopimuksen noudattamista varten, poistetaan viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä. 

7. Loppusäännökset 

 1. Tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa riitamenettelyä käsittelevä taho tai asiakkaiden valituksia käsittelevä taho on Suomen kuluttajariitalautakunta (Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi). Riita voidaan ratkaista on-line, sovinnollisesti ja tuomioistuimen ulkopuolella.

 2. Poikkeaminen näistä käyttöehdoista on mahdollista vain molempien osapuolten kirjallisella suostumuksella. Mitään ylimääräisiä tai erilaisia liikekumppanin ehtoja ei sovelleta näissä käyttöehdoissa tarkoitettuihin sopimussuhteisiin.

 3. Palveluntarjoaja voi muuttaa tai täydentää näiden käyttöehtojen sanamuotoa. Tämä säännös ei vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka syntyvät käyttöehtojen edellisen sanamuodon voimassaoloaikana. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse kaikista käyttöehtojen muutoksista. Muutosten tapahtuessa sinulla on oikeus vastustaa muutoksia ja irtisanoa sopimus.

Kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä.
Lähettämällä Notino Deutschland und Österreich GmbH käsittelee tietosi käsitelläkseen pyyntösi perusteltavan edun perusteella. Tietosuojakäytännön, mukaisesti voit vastustaa henkilötietojesi käyttöä.